Informacja o ochronie prywatności
enlcd.com szanuje Twoją prywatność i poważnie podchodzi do Twojego bezpieczeństwa w Internecie. Aby zapewnić Ci najlepsze produkty, sprawną obsługę klienta i aktualne aktualizacje, rejestrujemy różne informacje z Twojej wizyty na naszej stronie. Aby lepiej chronić Twoją prywatność, przedstawiamy poniższą notatkę wyjaśniającą nasze praktyki dotyczące informacji online oraz wybory, których możesz dokonać w sprawie sposobu gromadzenia i wykorzystywania Twoich informacji.

Polityka prywatności enlcd.com

Dziękujemy za dostęp do strony internetowej („Witryna”) firmy enlcd.com Limited (wszystkie odniesienia do „nas” i „naszych” odnoszą się do enlcd.com). Szanujemy Twoją prywatność i chcemy, abyś wiedział o zasadach, które wdrożyliśmy w celu ochrony Twoich danych osobowych.

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia:
W jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy i (pod pewnymi warunkami) ujawniamy Twoje dane osobowe.
Kroki, które podjęliśmy, aby zabezpieczyć Twoje dane osobowe.
Twoje możliwości dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoich danych osobowych.

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności dotyczy wyłącznie tej witryny i niekoniecznie dotyczy danych osobowych, które zbieramy od Ciebie w trybie offline. Prosimy zapoznać się z sekcją dotyczącą zbierania, wykorzystywania i ujawniania informacji w trybie offline. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść ani praktyki dotyczące prywatności na jakiejkolwiek stronie internetowej innej niż enlcd.com, do której prowadzi ta Witryna lub która prowadzi do tej Witryny.

Odwiedzając naszą Stronę, akceptujesz praktyki opisane w niniejszej Polityce.
W jaki sposób enlcd.com zbiera informacje o mnie?
W jaki sposób enlcd.com wykorzystuje moje dane osobowe?
W jaki sposób pliki cookie i inne technologie są wykorzystywane do gromadzenia informacji?
Czy enlcd.com kiedykolwiek udostępnia moje dane osobowe?
Czy informacje, które enlcd.com zbiera na mój temat, są bezpieczne?
Czy dzieci mogą korzystać z enlcd.com?
W jaki sposób enlcd.com wykorzystuje i ujawnia informacje zebrane ode mnie offline?
Gdzie mogę znaleźć aktualizacje tej polityki?

W jaki sposób enlcd.com zbiera informacje o mnie?

Gromadzimy informacje od użytkowników Witryny na kilka różnych sposobów, aby zapewnić wydajne, znaczące i dostosowane do indywidualnych potrzeb zakupy. Na przykład możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do:
* Nagraj i szybko przywołaj informacje, które podałeś wcześniej
* Pomóż szybko znaleźć informacje, produkty i usługi
* Twórz treści, które są dla Ciebie istotne
* Powiadamiaj Cię o naszych nowych informacjach, produktach i usługach

Rejestracja i składanie zamówień: Aby korzystać z niektórych części tej Witryny lub zamawiać produkty, wszyscy klienci muszą wypełnić formularz rejestracyjny online, podając dane osobowe, w tym między innymi imię i nazwisko, płeć, adres(y) wysyłkowy i rozliczeniowy, numer telefonu numer konta, adres e-mail i numer karty kredytowej. Ponadto możemy poprosić Cię o podanie kraju zamieszkania i/lub kraju, w którym działa Twoja organizacja, abyśmy mogli zachować zgodność z obowiązującymi przepisami i regulacjami. Informacje te są wykorzystywane do celów rozliczeń, przetwarzania zamówień i marketingu wewnętrznego, a także do komunikacji z Tobą w sprawie Twojego zamówienia i naszej witryny.

Adresy e-mail: W kilku miejscach w Witrynie można wprowadzić adres e-mail w celach obejmujących między innymi: rejestrację w celu otrzymywania bezpłatnych powiadomień promocyjnych, żądanie powiadomienia o pojawieniu się nowych marek lub stylów produktów lub zapisanie się do naszego biuletynu e-mailowego. Ponadto jakikolwiek udział w konkursach promocyjnych organizowanych przez enlcd.com jest całkowicie dobrowolny i wymaga podania danych kontaktowych niezbędnych do powiadomienia zwycięzców i wręczenia nagród. Możemy opublikować nazwiska i miasta zwycięzców konkursów na naszej Stronie.

Pliki dziennika: Podobnie jak większość witryn internetowych, serwer Witryny automatycznie rozpoznaje internetowy adres URL, z którego uzyskujesz dostęp do tej Witryny. Możemy również rejestrować adres protokołu internetowego (IP), dostawcę usług internetowych oraz sygnaturę daty/godziny w celu administrowania systemem, weryfikacji zamówień, marketingu wewnętrznego i rozwiązywania problemów z systemem. (Adres IP może wskazywać lokalizację Twojego komputera w Internecie.)

Recenzje produktów: Prosimy o podanie adresu e-mail i lokalizacji wraz z przesłaniem wszystkich recenzji produktów. Twój adres e-mail pozostanie prywatny, ale Twoja lokalizacja będzie widoczna dla innych użytkowników. Wszystkie inne dane osobowe, które zdecydujesz się przesłać w ramach recenzji, będą dostępne dla innych osób odwiedzających Stronę.

W jaki sposób enlcd.com wykorzystuje pliki cookie i inne technologie do gromadzenia informacji?

Pliki cookie to małe fragmenty informacji, które Twoja przeglądarka internetowa przechowuje w postaci plików tekstowych na dysku twardym Twojego komputera. Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookie, ale ustawienie przeglądarki tak, aby odrzucała pliki cookie lub usuwała je z dysku twardego, uniemożliwi korzystanie z części tej Witryny. enlcd.com wykorzystuje pliki cookie do
* przyspieszyć nawigację
* śledzenie wykorzystania witryny
* rozpoznaje użytkowników i uprawnienia dostępu użytkowników
* umożliwia wybór i zakup produktów na tej Stronie rejestruje Twoją aktywność przeglądania i zakupy

Pliki cookie tej witryny nie przenikają i nie mogą przenikać na dysk twardy użytkownika w celu gromadzenia jakichkolwiek poufnych informacji.
Niniejsza Witryna wykorzystuje także sygnały nawigacyjne w sieci Web (znane również jako technologia czystego GIF lub „tagi akcji”) w celu:
* pomóż w dostarczaniu plików cookie
* śledzenie wyświetleń strony internetowej

Każdy obraz elektroniczny w Witrynie, taki jak baner reklamowy, może pełnić funkcję sygnalizatora internetowego. Możemy wykorzystywać treści lub reklamy zewnętrznych firm reklamowych, które mogą wykorzystywać pliki cookie i sygnały nawigacyjne w sieci Web do pomiaru liczby odwiedzin stron internetowych lub ilości zakupionych produktów.
Wszelkie informacje gromadzone przez te osoby trzecie za pośrednictwem plików cookie i sygnałów nawigacyjnych nie są powiązane z żadnymi gromadzonymi przez nas danymi osobowymi.

W jaki sposób enlcd.com wykorzystuje moje dane osobowe?

Do użytku wewnętrznego: Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu realizacji Twojego zamówienia i zapewnienia obsługi klienta. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe wewnętrznie w celu gromadzenia ogólnych informacji o osobach odwiedzających tę Stronę, ulepszania zawartości i układu Strony, ulepszania naszego zasięgu oraz promowania naszych usług i produktów.

Komunikacja z Tobą: Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do komunikowania się z Tobą w sprawie naszej Strony i Twoich zamówień. Wszyscy klienci muszą podać adres e-mail, aby umożliwić komunikację z enlcd.com w sprawie złożonych zamówień. Możemy wysłać Ci wiadomość e-mail z potwierdzeniem po zarejestrowaniu się u nas, a także w razie potrzeby ogłoszenia związane z usługami (na przykład tymczasowe zawieszenie usługi w celu konserwacji). Możesz także podać swój adres e-mail, aby poprosić o powiadomienie, gdy otrzymamy nową markę, stylu produktu lub produktu, lub aby zapisać się do naszego biuletynu e-mailowego i ofert specjalnych. Możesz zrezygnować z subskrypcji lub zrezygnować z otrzymywania przyszłych wiadomości e-mail w dowolnym momencie (więcej szczegółów znajdziesz w sekcji Rezygnacja/Poprawki poniżej).
Czy enlcd.com kiedykolwiek udostępnia moje dane osobowe?
Sprzedajemy towary, a nie informacje — nie sprzedajemy, nie wynajmujemy, nie handlujemy, nie udzielamy licencji ani w żaden inny sposób nie ujawniamy nikomu Twoich danych osobowych ani finansowych, z wyjątkiem następujących określonych sytuacji:

Zewnętrzni dostawcy usług: Podobnie jak większość sprzedawców internetowych, czasami korzystamy z usług zewnętrznych dostawców w celu wykonywania określonych funkcji w naszym imieniu. Wszelkie informacje im ujawnione służą wyłącznie pomocy w świadczeniu usług. Na przykład przekazujemy Twoje imię i nazwisko, adres wysyłki, adres e-mail i numer telefonu partnerom takim jak DHL i UPS, aby zagwarantować dostawę Twoich zamówień, a także możemy wykorzystywać odpowiednie dane klienta w celu monitorowania jakości usług strony trzeciej.
Podobnie musimy udostępnić numer Twojej karty kredytowej organizacjom świadczącym usługi finansowe, takim jak podmioty przetwarzające i wydawcy kart kredytowych, w celu przetworzenia płatności. Chronimy wszystkie zgłoszenia numeru karty kredytowej do autoryzacji za pomocą najnowocześniejszego szyfrowania danych. (Więcej na ten temat poniżej w sekcji Bezpieczeństwo danych.)

Wymóg prawny dotyczący ujawniania informacji: Możemy być zobowiązani do ujawnienia informacji, jeśli zostaniemy wezwani do sądu, otrzymamy nakaz sądowy lub poproszą o to funkcjonariusze organów ścigania prowadzący dochodzenie, lub jeśli prawo będzie w inny sposób wymagane do ujawnienia takich informacji. Będziemy również udostępniać dane osobowe, jeśli będzie to konieczne w celu ochrony naszych praw lub egzekwowania naszych Warunków użytkowania i innych umów. Na przykład możemy udostępniać informacje w celu zmniejszenia ryzyka oszustwa lub zapobiegania oszustwom użytkownikom, którzy próbują dokonać oszustwa lub podjąć inną nielegalną działalność w naszej Witrynie.

Fuzja i/lub sprzedaż aktywów: Zwykle nie sprzedajemy, nie handlujemy ani nie wynajmujemy danych osobowych
innym firmom w trakcie naszej działalności. Możliwe jest jednak, że przejmiemy, połączymy się lub zostaniemy przejęci przez inną firmę, lub że zbędziemy część lub całość naszych aktywów, w takim przypadku Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione innej firmie, z zastrzeżeniem Polityki prywatności w efekcie.

Informacje nieosobowe: Możemy udostępniać informacje, które nie identyfikują Ciebie ani żadnego użytkownika, takie jak liczba codziennych odwiedzin określonej strony lub wielkość zamówienia złożonego w określonym dniu, stronom trzecim, takim jak partnerzy reklamowi .

W jaki sposób enlcd.com zabezpiecza informacje zebrane na mój temat?

Niniejsza Witryna zawiera procedury fizyczne, elektroniczne i administracyjne mające na celu ochronę poufności danych osobowych, takie jak:
* Zabezpieczanie wszystkich transakcji finansowych przeprowadzanych za pośrednictwem tej witryny za pomocą szyfrowania Secure Sockets Layer („SSL”)
* Przyznawanie dostępu do Twoich danych osobowych wyłącznie pracownikom świadczącym określoną usługę
* Współpracujemy wyłącznie z zewnętrznymi dostawcami usług, którzy naszym zdaniem odpowiednio zabezpieczają cały sprzęt komputerowy.
Chociaż nasza działalność została zaprojektowana z myślą o ochronie Twoich danych osobowych, pamiętaj, że zabezpieczenia 100% nie istnieją obecnie nigdzie, ani online, ani offline.

Jakie mam możliwości wyboru w zakresie gromadzenia moich informacji przez witrynę enlcd.com?

Możesz wybrać:
* Popraw lub zaktualizuj swoje dane osobowe
* Przestań otrzymywać pocztę na swój adres e-mail
* Wyłącz swoje konto, aby zapobiec przyszłym zakupom za jego pośrednictwem
Aby poprawić lub zaktualizować swoje dane osobowe, zaloguj się do „Moich Kont” i złóż wniosek za pośrednictwem internetowego Działu Obsługi Klienta.
Aby zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail od enlcd.com, kliknij link rezygnacji znajdujący się na dole wiadomości e-mail i wybierz odpowiednią dla siebie opcję.

Czy dzieci mogą korzystać z enlcd.com?

Szanujemy prywatność dzieci. Nie gromadzimy świadomie ani celowo danych osobowych od dzieci poniżej 13 roku życia. W innych miejscach tej Witryny oświadczyłeś i zapewniłeś, że masz ukończone 18 lat lub że korzystasz z Witryny pod nadzorem rodzica lub opiekuna.
Jeśli nie masz ukończonych 13 lat, nie przesyłaj nam żadnych danych osobowych i zwróć się o pomoc do rodzica lub opiekuna podczas korzystania z Witryny.

W jaki sposób enlcd.com wykorzystuje i ujawnia informacje zebrane ode mnie offline?

Ponieważ enlcd.com gromadzi większość informacji za pośrednictwem naszej Strony, niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie wyłącznie do gromadzenia danych osobowych online.
Chronimy również wszystkie dane osobowe zbierane od Ciebie w trybie offline, na przykład podczas rozmów telefonicznych. Jeśli skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w sprawie zamówienia lub płatności, poprosimy jedynie o podanie danych osobowych niezbędnych do złożenia zamówienia lub rozwiązania problemu. Kiedy musimy przechowywać informacje związane z zamówieniem, wprowadzamy je do naszej bazy danych za pomocą szyfrowania SSL (więcej informacji można znaleźć w sekcji Bezpieczeństwo danych powyżej).

Niniejsza Polityka nie obejmuje wszystkich możliwych metod gromadzenia lub wykorzystywania danych osobowych w trybie offline, jednakże będziemy traktować wszelkie gromadzenie, wykorzystywanie lub ujawnianie danych osobowych w trybie offline w sposób zgodny z naszymi praktykami online.

Gdzie mogę znaleźć aktualizacje tej polityki?

Aby na bieżąco informować Cię o tym, jakie informacje gromadzimy, wykorzystujemy i ujawniamy, będziemy publikować wszelkie zmiany lub aktualizacje niniejszej Polityki prywatności w tej Witrynie i zachęcamy Cię do okresowego przeglądania niniejszej Polityki prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Polityki prywatności prosimy o kontakt.

Prawo autorskie

Wózek sklepowy
pl_PLPolish
Waluta
Przewiń na górę

pl_PLPolish
Currency
Przewiń na górę